Vítejte  na stránkách mateřské školy Cihelní 1a,

Brno – Obřany

 

Školka se nachází v klidné okrajové části Brna a má k dispozici velkou zahradu.

Máme tři třídy na hlavní budově a dvě třídy na detašovaném pracovišti, které s ní sousedí, s celkovou kapacitou 123 dětí.

Třídy jsou rozděleny podle věku.

Vzdělávací program je zaměřen na harmonický rozvoj osobnosti, vedení ke zdravému způsobu života, rozvíjení pohybových a výtvarných dovedností.