Vítejte  na stránkách mateřské školy Cihelní 1a, Brno – Obřany.
Školka se nachází v klidné okrajové části Brna a má k dispozici velkou zahradu. Máme tři třídy na hlavní budově a dvě třídy na detašovaném pracovišti, které s ní sousedí, s celkovou kapacitou 123 dětí. Třídy jsou rozděleny podle věku. Vzdělávací program je zaměřen na harmonický rozvoj osobnosti, vedení ke zdravému způsobu života, rozvíjení pohybových a výtvarných dovedností.