UPOZORNĚNÍ – z důvodu havarie přípojky Telecomu, nejsou zatím přístupné pevné telefonní linky!!!
 
AKTUÁLNÍ INFORMACE PRO ŠK. ROK 2016/2017
 
VÁŽENÍ RODIČE.
PROBÍHAJÍCÍ REKONSTRUKCE NA HLAVNÍ BUDOVĚ NAŠÍ ŠKOLKY JE STÁLE V PLNÉM PROUDU A NEBUDE JEŠTĚ V PLNÉM ROZSAHU  DO – 1.9. 2016 – DOKONČENA.
ČEKÁ NÁS ZPOČÁTKU ČÁSTEČNĚ OMEZENÝ PROVOZ S DOVOZEM STRAVY.
 

  Š k o l n í     r o k    2016/2017

Mateřská škola  Cihelní  1a  začíná   provoz

ve čtvrtek 1. září 2016

provoz MŠ i detašovaného pracoviště :  od  6.30.  do  16.30 hod

Vzhledem ke komplikacím při rekonstrukci, bude provoz na hlavní budově omezen – děti budou od 1.9.2016 sloučeny do tříd  B a C, třída A není zatím hotová.

Celá hlavní budova zahájí provoz  12.9. 2016

Provoz na detašovaném pracovišti bude bez omezení

Stravování bude zajišťovat ŠJ Masarova.

Platby za dovoz stravy bude vyúčtován podle počtu odebraných jídel.

 

Děti, které  nastoupí 1. září  do  MŠ a budou se stravovat, musí být  přihlášeny  na  stravování !!!!

Přihlášení stravování:

od  25.8. –  30. 8. 2016      od 8.00 – 12.00  hod

 

telefonicky:   545 230 648, 797 972 055, 604 930 773     

nebo písemně do poštovní schránky, e-mailem
Čtěte pozorně další informace!


 

    I  N  F  O  R  M  A  C  E   P R O   R O D I Č E  

 

Nastoupí-li Vaše dítě do MŠ později než do konce září, nebo vůbec nenastoupí, oznamte tuto skutečnost ředitelství školy co nejdříve.

 

Do  30.8.  je nutno nahlásit ve  ŠJ  stravování  a to i v případě, že dítě nastoupí do MŠ později než  1.9. 2016. Tato vaše informace je potřebná k zavedení do dokumentace.

  • Např. Nahlásíte:
                       nastoupí do MŠ od……
  • stravovat se bude  od…       

 

 (např. že v případě  adaptačního režimu bude dítě od 1.9. docházet  první týden  pouze na dvě hod. denně a stravovat se začne až později)

 

VŠECHNY  DĚTI  JSOU  PŘIHLÁŠENY K  CELODENNÍ  DOCHÁZCE   I   STRAVOVÁNÍ

Přehledy se sumou na školné  a stravné  budou nachystány na nástěnkách  v šatnách  v průběhu v září, současně s informacemi o placení.

 

P O Z O R !!!!

Vzhledem k tomu, že na škole ještě pořád pracuje firma na rekonstrukci odpadů , budou seznamy  tříd vyvěšeny až  31.8. 2016

 

DĚTI JSOU ZAŘAZENY DO TŘÍD DLE DATA NAROZENÍ

                                                                                                                 ředitelka školy  Dana Hrabalová

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Vítejte  na stránkách mateřské školy Cihelní 1a, Brno – Obřany.
Školka se nachází v klidné okrajové části Brna a má k dispozici velkou zahradu. Máme tři třídy na hlavní budově a dvě třídy na detašovaném pracovišti, které s ní sousedí, s celkovou kapacitou 123 dětí. Třídy jsou rozděleny podle věku. Vzdělávací program je zaměřen na harmonický rozvoj osobnosti, vedení ke zdravému způsobu života, rozvíjení pohybových a výtvarných dovedností.