Vítejte  na stránkách mateřské školy Cihelní 1a,

Brno – Obřany

 

Školka se nachází v klidné okrajové části Brna a má k dispozici velkou zahradu.

Máme tři třídy na hlavní budově a dvě třídy na detašovaném pracovišti, které s ní sousedí, s celkovou kapacitou 123 dětí.

Třídy jsou rozděleny podle věku.

Organizace provozu školy je podrobně stanovena ve školním řádu, který je zveřejněný na obou budovách školy.

Vzdělávání dětí probíhá podle školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Jeho hlavním cílem je harmonicky rozvoj osobnosti dítěte.

Vzdělávací program je zaměřen na harmonický rozvoj osobnosti, vedení ke zdravému způsobu života, rozvíjení pohybových a výtvarných dovedností.

Školní vzdělávací program je pro rodiče zveřejněný v mateřské škole.