Novela zákona, která nabyla účinnosti 21. 2. 2017

Zveřejňování rozpočtu:

Novelou zákona 250/2000 nabývají platnost i nové povinnosti příspěvkových  organizací,  především  povinnost příspěvkových organizací na zveřejňování rozpočtu na daný rok a střednědobého výhledu rozpočtu – což je výhled na nejméně 2 roky následující po aktuálním účetním roku. Tato povinnost je daná § 28a.

Zákon 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

________________________________________________________