S A Z B Y  S T R A V N É H O

 

V souladu s Vyhláškou 107/2005 Sb.

o školním stravování se změnami a doplňky předpisu vyhláškou 463/2011 Sb.

činí sazby stravného od 1.1.2017:

/příloha č.2 k vyhlášce č.107/2005 Sb./

 

kategorie         3-6 let           7-10 let

 

přesnídávka     7,-                 8,-

 

oběd                20,-               22,-

 

svačina            6,-                 7,-

 

 

celkem            33,-               37,-

 

 

 

Stravné se platí převodem na účet

KB Brno-město 42433621/0100 nebo složenkou. (mimořádně hotově v úřední dny).