Mateřská škola Brno, Cihelní 1a, příspěvková organizace bude mít v době hlavních prázdnin od 2. července 2018 do 31. srpna 2018 přerušený provoz. Náhradní provoz pro děti rodičů, kteří budou mít zájem o umístění svého dítěte v MŠ v době hlavních prázdnin, bude zajišťovat MŠ Brno, Proškovo náměstí, a to od 2. července 2018 do 13. července 2018.

Bližší informace o přihlášení dětí do MŠ Proškovo náměstí budou rodičům sděleny v měsíci květnu 2018.