Prosíme rodiče, aby si včas pozastavili trvalé příkazy na úhradu školného (případně stravného).

Poslední platba se týká měsíce června.

Od září 2018 bude výše školného 500,- Kč.

Případné přeplatky na školném budou převedeny do stravného.

Stravné se vrací dětem, které ukončí docházku, a to během prázdnin.

Přeplatky stravného dětí, které pokračují v dalším školním roce v docházce, budou převedeny do dalšího školního roku.

O jejich výši se mohou rodiče informovat každý měsíc na nástěnkách.