Ve čtvrtek 22. 2. 2018 budou jednotlivé třídy organizovat karneval pro děti. Ve třídách bude připraven taneční rej masek a různé zábavné hry a soutěže.

V tento den si mohou děti do MŠ přinést nejrůznější převleky z domova nebo si je v MŠ s pomocí učitelek vytvořit.

Prosíme rodiče o spolupráci např.

  • při tvorbě masek pro děti
  • nějaké drobné sladkosti nebo ovoce

Děkujeme za spolupráci