AKCE školy v měsíci únoru a březnu

  • V úterý 27. 2. 2018 je pro děti v MŠ připraveno kulturní vystoupení DUOEDEN „Opičky“.

Vstupné je  70 Kč.

 

  • V pondělí 12. 3. 2018 přijedou do MŠ včelaři z Kuřimi s vystoupením „Včelí bzučení“. Vstupné je 50 Kč

 

  • V pondělí 19. 3. 2018 od 15,00 do 16,30 hodin je ve všech třídách připravené pro děti i jejich rodiče tvořivé odpoledne „Jarní tvoření“. Rodiče s dětmi budou ve třídách vytvářet výrobky z přírodnin a různých materiálů, které si do MŠ mohou také přinést. Těšíme se na spolupráci.