Vážení rodiče,

blíží se termín elektronického zápisu do MŠ pro školní rok 2018/2019, ke kterému můžete najít podrobné informace na www.zapisdoms.brno.cz, kde si také můžete ve formátu pdf vygenerovat i přihlášku k zápisu. Pokud nemáte možnost si sami přihlášku vytisknout, můžete si ji vyzvednout v MŠ Brno, Cihelní 1a (v ředitelně), a to ve středu  18. dubna 2018  v době od 8,00 do 16,00 hodin. S sebou si prosím přineste občanský průkaz a kartičku pojištěnce dítěte.

Sběr vyplněných přihlášek bude probíhat v MŠ Brno, Cihelní 1a (v ředitelně) ve středu 2. května 2018 a ve čtvrtek 3. května 2018 od 8,00 do 16,00 hodin. Do přijímacího řízení mohou být zařazené jen řádně vyplněné přihlášky i s potvrzením dětským lékařem. S sebou kromě řádně vyplněné přihlášky k zápisu si rodiče přinesou i rodný list dítěte, občanský průkaz a doklad o trvalém pobytu dítěte (pokud se liší od trvalého pobytu zákonných zástupců).