Dodatek ke směrnici č.j. 22/2018 o  výši úplaty za předškolní vzdělávání
                                                                                             Č.j. 90/2018
ÚPLATA
za předškolní vzdělávání
pro školní rok 2018/2019
(od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019)
 Měsíční úplata za předškolní vzdělávání pro školní rok 2018/2019 je stanovena takto:

 

  • za celodenní předškolní vzdělávání –  500 Kč měsíčně
  • za vzdělávání kratší dobu, než odpovídá příslušnému provozu MŠ (méně , než 6,5 hodiny denně) a za vzdělávání podle § 34 odst. 9 školského zákona (dvě děti na jedno místo)

2/3 výše úplaty stanovené pro celodenní provoz, to je: 330,- Kč  měsíčně

  • Za vzdělávání v mateřské škole pro děti, které do zahájení školního roku (to je do 31. 8.) dosáhnou pátého roku věku je bezúplatné

 

V Brně dne 23. 5. 2018

Úplata nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2018 a je platná do 31. 8.  2019.