Vítáme Vás na stránkách naší mateřské školy v Brně-Obřanech

Adresa :
Brno - Obřany
Cihelní 1a
614 00 Brno

E-mail :
ms.cihelni@volny.cz

www :
mscihelni.malomerice.cz

Statistika návštěv
Dnes: 14

 

  Š k o l n í     r o k    2017/2018

Mateřská škola   Cihelní  1a  začíná   provoz

v pondělí       4.  září   2017

  provoz  MŠ  i detašovaného pracoviště           od   6.30.    do    16.30 hod

 Děti,které  nastoupí 4. září  do  MŠ a budou se stravovat, musí být  přihlášeny  na  stravování !

 

Přihlášení stravování:

od    28.8. – 1.9.  2017          v době od 8.00 – 12.00  hod

 

telefonicky:     545 230 647,  797 972 055,  604 930 773
nebo:
písemně do poštovní schránky, e-mailem

 

Upozorňujme rodiče!

nezapomeňte si přihlásit koncem srpna dítě na stravu, pokud nastoupí do MŠ  od pondělí 4.9. 2017

Informace k novému školnímu roku budou vyvěšeny na dveřích MŠ

i na  webových stránkách školy

od 29.8. 2017

 

UPOZORNĚNÍ !

Případné přeplatky stravného dětí, které končí docházku v MŠ  budou zaslány během měsíce července nebo srpna na Váš účet.

Dětem, které pokračují v docházce ve školním roce 2017/2018, budou přeplatky převedeny na měsíc září.


Statistical data collected by Statpress SEOlution (blogcraft).