– uvítání nového školního roku
– zahradní slavnost s táborákem
– hodové odpoledne v Obřanech
– Svatomartinský lampionový průvod
– spolupráce se ZŠ  Hamry
– Mikulášská nadílka
– Karneval
– Vynášení Moreny
– Koncerty
– poznáváme hudební nástroje
– Oslava Dne matek s besídkami jednotlivých tříd
– Vystoupení pro Klub důchodců v Obřanech
– Letní škola v přírodě
– Oslava Dne dětí
– Nocování ve školce
– Školičková maturita
– pasování školáků
– Přírodovědná stanice Kamenačky
– Návštěva hvězdárny
– Návštěva Mahenovy knihovny
– Návštěva Základní školy Hamry
– účast ve vyučování
– Návstěvy divadel
– Závěr školního roku s táborákem