– uvítání nového školního roku

-schůzka pro nové rodiče

– hodové odpoledne v Obřanech
– Svatomartinský lampionový průvod
– spolupráce se ZŠ  Hamry

– Mikulášská nadílka
– Karneval
– Vynášení Moreny
– Podzimní, keramické tvoření pro děti s rodiči
– poznáváme hudební nástroje
– Oslava Dne matek s besídkami jednotlivých tříd
– Vystoupení pro Klub důchodců v Obřanech
– Letní škola v přírodě
– Oslava Dne dětí
– Nocování ve školce
– Školičková maturita
– pasování školáků
– Přírodovědná stanice Kamenačky
– Návštěva hvězdárny
– Návštěva Mahenovy knihovny
– Návštěva Základní školy Hamry
– účast ve vyučování
Návstěvy divadel

– Výzdoba plotu výrobky
– Závěr školního roku s táborákem