Akce pro školní rok 2017/2018

ZÁŘÍ 2017  
9. 9. 2017 Schůzka s rodiči
ŘÍJEN 2017  
V průběhu měsíce října bude zahájena spolupráce s místní knihovnou.
Začínají kroužky (Plavání, Sauna, Angličtina, Flétna, Sportík, Keramika)
10. 10. 2017 Dental+prevention – odborná přednáška o správném čištění zubů – pro všechny děti z MŠ v dopoledních hodinách
LISTOPAD 2017  
8. 11. 2017 Hlavní budova MŠ – Tvořivé odpoledne pro rodiče – „Keramika s rodiči“ – dle zájmu rodičů (nahlásí ve třídě)
14. 11. 2017 Detaš – Tvořivé odpoledne pro rodiče – „Keramika s rodiči“ – dle zájmu rodičů (nahlásí ve třídě)
9. 11. 2017 FOTOGRAFOVÁNÍ dětí k vánocům
14. 11. 2017 Screeningové vyšetření
PROSINEC 2017  
V průběhu měsíce prosince se děti budou připravovat na vánoce. Bude probíhat výzdoba MŠ.
5. 12. 2017 Mikuláš – děti v MŠ během dopoledne navštíví Mikuláš s čertem a bude rozdělovat nadílku
14. 12. 2017 Dopoledne bude v MŠ nadílka dárků u vánočního stromu, vzájemné návštěvy tříd, zpívání koled.

 

 
LEDEN 2018  
Od měsíce ledna budou zahájeny Edukačně stimulační skupiny pro přípravu dětí ke vstupu do ZŠ – organizovat bude ZŠ
16. a 26.1.2018 Autorské čtení „Myšák Očko“ – třída B a C
12. 1. 2018 Prohlídka betlémů v místním kostele (všechny třídy)
UNOR 2018
Od měsíce února budou zahájeny Edukačně stimulační skupiny pro přípravu dětí ke vstupu do ZŠ – organizovat bude MŠ
  1. 2. 2018
Vystoupení kejklíře Vlasty Dobiáše – vstupné 45,- Kč
Karneval v MŠ – termín upřesníme
27. 2. 2018 Divadelní představení v MŠ – DUEDEN „Opičky“ – vstupné 70,- Kč
BŘEZEN 2018
Vynášení Moreny  – v rámci školy
Návštěva ZŠ s nastávajícími školáky
Tvořivé odpoledne pro rodiče – „Jarní tvoření“ od 15,00 hodin – termín upřesníme
 
DUBEN 2018
Zápis do ZŠ – termín bude upřesněn
Fotografování dětí ke dni matek
 17. 4. 2018 Den otevřených dveří pro rodiče nastávajících předškoláčků
26. 4. 2018 Divadelní představení „Africká pohádka o černouškovi“ – vstupné 45,- Kč
 

 

KVĚTEN 2018
2. – 10. 5. 2018 Besídka pro rodiče – „Den matek“ od 15,30 hod
Vystoupení pro důchodce v kulturním domě
14. – 18. 5. 2018 ŠKOLA v PŘÍRODĚ
24. 5. 2017 Nemocnice zvířátek
Návštěva Hasičů
Návštěva Policie ČR – dle domluvy
Termín upřesněn Dopolední VÝLET – do okolí MŠ – podle jednotlivých tříd
ČERVEN 2018
  1. 6. 2018
MDD – oslava dne dětí v rámci školy
Termín upřesněn Návštěva budoucích školáků v ZŠ
Výstava výtvarných prací dětí na plotě před MŠ –
Termín upřesněn Rozloučení s předškoláky s táborákem – za přítomnosti rodičů

V průběhu školního roku budeme s dětmi navštěvovat různé kulturní akce – dle aktuální nabídky. O termínech akcí budete včas informováni.