S A Z B Y  STRAVNÉHO + ŠKOLNÉ

   S A Z B Y  S T R A V N É H O
V souladu s Vyhláškou 107/2005 Sb.
o školním stravování se změnami a doplňky předpisu vyhláškou 463/2011 Sb.
činí sazby stravného od 1.1.2017:
/příloha č.2 k vyhlášce č.107/2005 Sb./

 

kategorie         3-6 let           7-10 let

přesnídávka     7,-                 8,-

oběd                20,-                22,-

svačina            6,-                    7,-

celkem            33,–                37,-

Stravné se platí převodem na účet

KB Brno-město 42433621/0100 nebo složenkou. (mimořádně hotově v úřední dny).

 

Š K O L N É :  490- Kč  na šk. rok 2016/2017

do 15. dne – stávajícího měsíce