Organizace vzdělávání

Mateřská škola má dvě pracoviště – Cihelní 1a a Hlaváčova 6. Celková kapacita MŠ je 123 dětí. Děti jsou přijímány od 2 let do 7 let dle stanovených kritérií. Třídy jsou věkově homogenní – rozděleny na třídu A – andílci, B – broučci a C – citrónci, D – dráčci a E – eskymáčci. 
Jak na naší školce pracujeme:
Vzdělávacím záměrem MŠ je vést děti ke zdravému způsobu života, poskytnout jim optimální prostředí pro učení a vývoj. Chceme, aby dítě, které odchází z mateřské školy bylo maximálně rozvinuto na základě svých možností a zájmů a to po stránce tělesné, psychické, sociální, aby mohlo prožít plnohodnotný a smysluplný život na demokratických principech.

Učitelka
– jako kvalifikovaný odborník je průvodcem dítěte na cestě poznávání a učení, snaží se být pro děti příkladem a kamarádem je důsledná
– dbá na dodržování pravidel
– spolupracuje s kolegyní na třídě
– jednotně působí na dětisnaží se o neustálé zvyšování kvalifikace a rozšiřování poznatků v oblasti
– pedagogické a psychologické navštěvováním různých kurzů a seminářů dalšího vzdělávání

Stravování a zdravá výživa
– pestrá nabídka stravy, odpovídající současnému poznání o tom, jaká výživa nám prospívá
– děti mají po celý den k dispozici pitný režim (výběr z několika nápojů)
– samy se obsluhují při svačinách i obědech

Rytmický řád života a dne
– naplňuje potřebu svobody a potřebu řádu, což je nezbytné pro pocit bezpečí předškolního dítěte

 

Začlenění mateřské školy do života obce
– aktivní účast na dění v obci, přispívání k jejímu kulturnímu životu
– vystoupení dětí v Klubu důchodců na Den matek