MŠ  poskytuje předškolní vzdělávání podle ŠVP PV s názvem „Moje cesta životem“

Ze dne 31.8.2007 a aktualizovaného k 1.9.2017

ŠVP PV je zpracovaný v souladu s RVP PV a je zveřejněný v prostorách MŠ.