HARMONICKÝ ROZVOJ OSOBNOSTI DÍTĚTE

 NAŠE SNAHA JE :
vést děti ke zdravému způsobu života
– poskytnout dětem optimální prostředí pro učení a vývoj, různé zkušenosti, které jim pomohou  vyvíjet se   sociálně, citově, tělesně a intelektově
– povzbuzovat děti k řešení problémů, bádání, kladení otázek a zvládnutí různých životních situací
– při tvorbě programu vycházet z iniciativy dětí, rozvíjet jejich schopnosti, znalosti a dovednosti
– naučit je samostatnému rozhodování
– individuální přístup ke každému dítěti
– rozšiřovat pohybové dovednosti – cvičení na nářadí v tělocvičně i na školní zahradě
– využívat maximálně školní zahradu k získávání nových poznatků a zkušeností
– seznamovat děti s netradičním materiálem , keramickou hlínou, výtvarnými technikami  

        – rozvíjet smysl pro krásu,  fantazii a kreativní schopnosti