Plavání – pro všechny zájemce.

přihlášené děti jezdí celý rok do Plavecké školy Krokodýl,

kde se jim v několika skupinách věnují zkušení lektoři

 Sportík pro všechny zájemce.

Třídy D, E jednou za 14 dní ve středu odpoledne. Třídy  B, C – ve čtvrtek odpoledne

 Keramická dílnaněkolik skupin – nejstarší děti

Seznamování s anglickým jazykem nejstarší děti

jazyková škola SLON

Hra na flétnu – nejstarší děti

ve spolupráci se ZUŠ Vranovská  se děti učí hrát na zobcovou flétnu. Postupně hrají podle not, předpokladem jsou základní hudební schopnosti, psychická a fyzická zralost dítěte pro tuto činnost      

Taneční kroužek – nejstarší děti

kvalifikovaná učitelka ze ZUŠ seznamuje přihlášené děti s novými  tanečními kroky                                                        

 Edukativně stimulační skupiny nejstarší děti

hravou formou si  nejstarší děti společně s rodičem procvičují a upevňují znalosti a dovednosti potřebné k budoucímu psaní , čtení a počítání