6.30  –  9.40       hry a činnosti dle volby dětí,

                               pohybová chvilka

                               skupinová a individuální práce,

                               úklid hraček a pomůcek

8.30  –  9.15         průběžná svačina

9.40  – 11.40        pobyt venku

11.40 – 11.50        převlékání, hygiena, příprava na oběd

11.50 – 12.30       oběd, hygiena, příprava na odpočinek

12.30 – 14.20       odpočinek na lehátku, klidné hry u stolečků

14.20 – 14.45        hygiena, převlékání,

14.45 – 15.00        svačina

15.00 – 16.30        hry a zájmové činnosti, odchod domů

 

 Třída  B, C a D  má pobyt venku a oběd posunut o 10 minut.

Režim  dne  je variabilní a lze měnit podle aktuální situace ve třídách.