Název školy: Mateřská škola Brno, Cihelní 1a, 61400 Brno 

Zřizovatel:   MmB, MČ Maloměřice – Obřany

Ředitelka školy:  Mgr. Hana Tesaříková

Telefon:  545230647

Kapacita školy:  Od 1.9. 2012  –  123  dětí

e-mail:       ms.cihelní@volny.cz

provoz  školy:     6.30   –  16.30  hod

sdružení působící při MŠ  :  SRPŠ při MŠ Cihelní

Mateřská škola se nachází v klidné části města Brna.

Je účelovou stavbou, která byla uvedena do provozu v roce 1980.

Zaměření naší školy:

 Harmonický rozvoj osobnosti každého dítěte, tak, aby bylo schopno  samostatně myslet, svobodně se rozhodovat, to vše v souladu  s obecně uznávanými životními  a mravními hodnotami.

Naším záměrem je poskytnout dětem optimální prostředí pro  učení a vývoj, získávání různých zkušeností, které  jim  pomohou se správně vyvíjet sociálně, citově, tělesně i intelektově. Vytvořit podmínky pro další rozvoj v základní škole a komunikaci mezi lidmi.