ZÁPIS DO MŠ pro školní rok 2019/2020

ZÁPIS do MŠ pro školní rok 2019/2020

—————————————————————

Zápis do MŠ Brno, Cihelní 1a, příspěvkové organizace bude probíhat za elektronické podpory Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Brna. Podrobné informace k elektronickému zápisu do MŠ můžete najít na www.zapisdoms.brno.cz, kde si také můžete ve formátu pdf vygenerovat přihlášku k zápisu.

  • Vydávání přihlášek do MŠ pro školní rok 2019/2020

 

od 1. 4. 2019 do 1. 5. 2019:

  • prostřednictvím Internetu ve formátu pdf na www.zapisdoms.brno.cz
  • v úřední dny na Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Brna, Dominikánské nám. 3, dveře č. 104 a 103
  •  
  • Přihlášku si mohou rodiče osobně vyzvednout v MŠ Brno, Cihelní 1a, a to:

v úterý 16. dubna od 8,00 do 14,30 hodin

a

ve středu 17. dubna 2019  od 10,00 do 15,30 hodin

Pro získání přihlášky do MŠ je vždy třeba uvádět číslo pojištěnce (dítěte), které je uvedeno na kartičce zdravotní pojišťovny. Číslo pojištěnce bude aplikací převedeno na jedinečný číselný identifikátor (dále IDD), aby byla zajištěna anonymita dítěte. Vyplňování žádosti k přijetí doMŠ věnujte, prosím, náležitou pozornost a čitelně vyplňte všechny požadované údaje včetně potvrzení lékaře o očkování dítěte (lékařské potvrzení se netýká dětí, které budou od 1. 9. 2019 plnit povinné předškolní vzdělávání).

  1. Sběr přihlášek

Sběr vyplněných přihlášek bude probíhat v MŠ Brno, Cihelní 1a (v ředitelně), a to ve dnech:

úterý 2. května 2019 v době od 8,00 do 15,30 hodin

pátek 3. května 2019 v době od 8,00 do 13,00 hodin. 

Do přijímacího řízení mohou být zařazené jen řádně vyplněné přihlášky, které zákonní zástupci dítěte předkládají v papírové podobě. Vždy je třeba předložit originál.

K přijímacímu řízení je třeba doložit nejen řádně vyplněnou přihlášku do MŠ, ale i rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce dítěte, doklad o trvalém pobytu, doklad o trvalém pobytu dítěte (pokud se liší od trvalého pobytu zákonného zástupce).

  1. Přijímací řízení – od 11. 5. 2019

Od výše uvedeného termínu budou zákonným zástupcům dítěte předány informace o přijetí/nepřijetí dítěte do MŠ. Ředitelka školy bude zákonné zástupce dítěte kontaktovat e- mailem, doručením písemného rozhodnutí o přijetí/nepřijetí.

Počet volných míst k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020 – 38

Podrobnější informace získáte na www.zapisdoms.brno.cz

 

Den otevřených dveří bude v MŠ probíhat 15. 4. 2019 od 9,00 do 15,00 hodin

 

Individuální vzdělávání

Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinné předškolní vzdělávání formou individuálního vzdělávání, je povinen oznámit tuto skutečnost ředitelce spádové mateřské školy. Oznámení je povinen učinit nejpozději 3 měsíce předem, to je do 31. 5. 2019.

 

Statutární město Brno

Obecně závazná vyhláška č. 1/2018, kterou se mění a doplňuje závazná vyhláška statutárního města Brna č. 3/2017, kterou se stanoví spádové obvody mateřských škol

Vymezení spádového obvodu MŠ Brno, Cihelní 1a, příspěvkové organizace:

Babická, Bílovická, Břehová, Cacovice, Cihelní, Čtvery hony, Fantova, Faulhabrova, Fryčajova, Hlaváčova, Hradiska, Hrubinky, Kmochova, Krasová, Liští, Mlýnské nábřeží, Na Sedláku, Obřanská, (od č. 101 do konce), Parková, Řádky, Újezdy, U Splavu, Výpustky, Zázmolí, Zlatníky, zbývající území městské části Maloměřice a Obřany mimo ulice.

 

Vážení rodiče,

seznam nově přijatých dětí pro školní rok 2019/2020 bude zveřejněn po ukončení zápisu na vstupních dveřích v MŠ Cihelní 1a. V souladu s ochranou osobních údajů bude místa jména dítěte použito desetimístné číslo uvedené v pravém horním rohu „Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání“.