Prázninový provoz MŠ 2019

Mateřská škola bude zajišťovat provoz v době hlavních prázdnin 2019 prvních 14 dnů v měsíci červenci, a to: od 1. 7. do 12. 7. 2019. Počet tříd bude upraven podle počtu nahlášených dětí. Žádáme rodiče, aby docházku dítěte na hlavní prázdniny nahlásili ve třídách a zaznamenali do připravených archů, které jim učitelka předá, a to nejpozději do 18. 6. 2019. Úplata za předškolní vzdělávání pro prázdninový provoz MŠ (školné) je stanovena v souladu se směrnicí na 250,- Kč. Splatnost úplaty a stravného je nejpozději do 18. 6. 2019. Dle čl. II. odst. 4 bude poskytnuto bezúplatné vzdělávání pro děti v posledním ročníku MŠ a pro děti s odkladem povinné školní. docházky. Nový školní rok 2019/2020 bude zahájen v pondělí 2. září 2019.