ÚPLATA za předškolní vzdělávání pro školní rok 2019/2020

Dodatek ke směrnici č.j. 22/2017 o výši úplaty za předškolní vzdělávání
 Č.j. 28/2019
ÚPLATA
za předškolní vzdělávání
pro školní rok 2019/2020
(od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2020)
 

 

Měsíční úplata za předškolní vzdělávání pro školní rok 2019/2020 je stanovena takto:

 

  • za celodenní předškolní vzdělávání490 Kč

 

  • Vzdělávání v mateřské škole pro děti, které do zahájení školního roku (to je do 31. 8. 2019) dosáhnou pátého roku věku a dětí se speciálními vzdělávacími potřebami dle § 16 odst. 9 školského zákona je předškolní vzdělávání 
  • Úplata nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2019 a je platná do 31. 8.  2020.

 

  1. V Brně dne 6. 3. 2019
  2.                                                     bezúplatné