Kategorie: Aktuální informace

Prázninový provoz MŠ 2019

Mateřská škola bude zajišťovat provoz v době hlavních prázdnin 2019 prvních 14 dnů v měsíci červenci, a to: od 1. 7. do 12. 7. 2019. Počet tříd bude upraven podle počtu nahlášených dětí. Žádáme rodiče, aby docházku dítěte na hlavní prázdniny nahlásili ve třídách a zaznamenali do připravených archů, které jim učitelka předá, a to nejpozději do 18. 6. 2019. Úplata za předškolní vzdělávání… Více

ZÁPIS DO MŠ pro školní rok 2019/2020

ZÁPIS do MŠ pro školní rok 2019/2020 ————————————————————— Zápis do MŠ Brno, Cihelní 1a, příspěvkové organizace bude probíhat za elektronické podpory Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Brna. Podrobné informace k elektronickému zápisu do MŠ můžete najít na www.zapisdoms.brno.cz, kde si také můžete ve formátu pdf vygenerovat přihlášku k zápisu. Vydávání přihlášek do MŠ pro školní… Více

Potvrzení o úplatě za kalendářní rok 2018

Upozorňujeme rodiče, že písemné potvrzení o úhradě úplaty za rok 2018, které je potřebné pro uplatnění daňové slevy, budou vydávat učitelky v jednotlivých třídách od 28. 1. do 31. 1. 2019.  Rodiče dětí, které již MŠ nenavštěvují, si mohou potvrzení vyzvednout po předchozí telefonické domluvě u paní účetní nebo u ředitelky školy.     

Akce školy na únor a březen 2019

AKCE školy v měsíci únoru 2019 V pondělí 4. února 2019 – Divadelní představení Divadla Sandry Riedlové „Zimní pohádka“ – všechny třídy MŠ – 10,30 hod (vstupné 55 Kč) Ve čtvrtek 21. února 2019 – Karneval v MŠ – dopolední rej masek ve všech třídách MŠ   Ve čtvrtek 28. 2. 2019 – Divadelní představení „Skřítky krmit povoleno“ zaměřeno na správnou výživu. Zúčastní… Více

Uzavření školy v době vánočních prázdnin

Vážení rodiče, v době vánočních svátků bude provoz MŠ přerušený, a to od 27. 12. 2018 do 2. 1. 2019. Provoz MŠ opět zahájí ve čtvrtek 3. 1. 2019. Přejeme všem dětem a jejich rodičům příjemné a klidné prožití svátků vánočních, hodně pohody, klidu a radosti, štěstí a zdraví v novém roce. Kolektiv zaměstnanců MŠ Brno, Cihelní 1a, příspěvková organizace