O škole

Něco z historie školy

Provoz mateřské školy na ulici Cihelní 1, která byla postavena v akci „Z“ pro 110 dětí, byl zahájen 1. prosince 1980. Nová trojtřídní mateřská škola původně bez školní zahrady poskytovala péči dětem nejen z Obřan, ale i dětem z Bohunic, a to z důvodu naplnění kapacity. Dovážení dětí z jiných městských částí bylo však ve školním roce 1982/83 zrušeno. 

Nádherná prostorná školní zahrada byla k mateřské škole přičleněna až od 1. června 1983 a rodiče na ní odpracovali s nadšením tisíce brigádnických hodin. Velké hřiště, pískoviště, altán, bazén, zahradní domky slouží k velké radosti dětí i rodičů dodnes.

Jak šla léta, škola prošla různými změnami a vystřídali se zaměstnanci školy. V lednu roku 2000 získala mateřská škola za velké podpory vedení ÚMČ Maloměřice – Obřany právní subjektivitu.
                     

Současný život školy
Mateřská škola Brno, Cihelní 1a, příspěvková organizace sídlí na okraji městské části Brno- Maloměřice a Obřany. Je umístěna v klidném prostředí, mimo frekventovanou komunikaci. V její blízkosti protéká řeka Svitava a rozprostírají se zde lesy jižní části Chráněné krajinné oblasti Moravský kras, což vytváří velmi příznivé podmínky pro vycházky zaměřené na poznávání přírody.

 

V současné době je nejvyšší povolený počet dětí v mateřské škole 123.

Pět tříd, do kterých jsou děti rozdělovány podle věku, je umístěno do dvou samostatných budov, které jsou nedaleko od sebe.

 

Jednopodlažní účelová budova školy Cihelní 1a, Brno má tři prostorné třídy bez stabilních leháren se samostatnými vchody (jeden přímo z ulice a dva jsou umístěné ze strany zahrady). V budově školy v přízemních prostorách je umístěna ředitelna, kancelář vedoucí školního stravování a školní kuchyně. Bezprostředně na budovu navazuje prostorově rozhlehlá školní zahrada, jejíž terénní členitost, vybavení i zastínění vzrostlými stromy skýtá dětem velké množství příležitostí pro relaxační, rekreační a sportovní činnosti.

 

Pro vzdělávání dětí škola využívá od roku 2012 i dvě třídy na odloučeném pracovišti na ulici Hlaváčova 6, Brno, které jsou umístěné v  zrekonstruovaných přízemních prostorách budovy bývalé základní školy. Prostorové podmínky obou tříd jsou omezené. Děti zde mají k dispozici i vyvýšená patra, z nichž jedno slouží jako lehárna pro děti. Další třída má samostatnou ložnici. Dále zde je společná šatna i dětské sociální zařízení. Pro sportovní aktivity děti z celé MŠ  využívají prostornou tělocvičnu, která přímo navazuje na třídy. Před budovou MŠ je k dispozici malá předzahrádka funkčně vybavená pro aktivity dětí. U tříd je vybudovaná i školní jídelna-výdejna.

 

Během posledních deseti let prodělala škola několik velkých rekonstrukcí, v současné době je již zcela opravená a probíhá zde pouze nutná údržba, drobné opravy a její dovybavování pro vzdělávání dětí.