Akce školy pro školní rok

Akce pro školní rok 2018/2019

 

SRPEN 2018  
28. 8. 2018 Schůzka rodičů (představení nového spolku rodičů a informace k zahájení školního roku) – v 15,00 hod ve třídě Broučků v hlavní budově školy.
   
ZÁŘÍ 2018  
  Průzkum zájmu o kroužky
termín bude upřesněn Canisterapie
27. 9. 2018 „Sázení lípy s ÚMČ“ – kulturní vystoupení dětí v 10:00 hodin
   
ŘÍJEN 2018  
  Začínají kroužky (Plavání, Angličtina, Flétna)
  V průběhu měsíce října bude zahájena spolupráce s místní knihovnou.
23. 10.2018 Muzikoterapie – Indiánský příběh (pro starší děti)
24. 10. 2018 Muzikoterapie – Kdysi dávno (pro mladší děti)
termín bude upřesněn Dental+prevention – odborná přednáška o správném čištění zubů – pro všechny děti z MŠ v dopoledních hodinách
  Autorské čtení „Myšák Očko“
16. 10. 2018 FOTOGRAFOVÁNÍ dětí k vánocům – od 9,00 hodin
   
LISTOPAD 2018  
28.11.2018 Mikulášská pohádka v MŠ (Divadlo Kejkle) – 10,45 hod
termín upřesněn Screeningové vyšetření zraku
   
PROSINEC 2018  
  V průběhu měsíce prosince se děti budou připravovat na vánoční svátky. Bude probíhat výzdoba MŠ.
4. 12. 2018 Tvořivé odpoledne pro rodiče – „Vánoční tvoření dětí s rodiči“ – od 15,00 hodin v jednotlivých třídách. Společné tvoření vánoční výzdoby při poslechu koled.
5. 12. 2018 Mikulášská nadílka – děti v MŠ během dopoledne navštíví Mikuláš, anděl a čert.
13. 12. 2018 Vánoční dopoledne –  nadílka dárků u vánočního stromu, vzájemné návštěvy tříd, zpívání koled.

 

18. 12. 2018 Pohádka „Vánočníček“
   
LEDEN 2019  
  Od měsíce ledna budou zahájeny Edukačně stimulační skupiny pro přípravu dětí ke vstupu do ZŠ
15. 1. 2019 Divadlo ÚDIF „Oheň, země, voda, vzduch“ – program pro starší děti (2 skupiny v 9:00 a 10:00 – vstup 55,- Kč
termín bude upřesněn Návštěva místního kostela – prohlídka betlému 
   
UNOR 2019  
4. 2. 2019 Zimní pohádka – 10,30 hod – 50,- Kč (Divadlo Sandry Riedlové)
21. 2. 2019 Karneval v MŠ – dopolední rej masek v jednotlivých třídách
termín bude upřesněn Kulturní vystoupení – bude doplněno dle aktuální nabídky
termín bude upřesněn Muzikoterapie – Petr Broniš
   
BŘEZEN 2019  
termín bude upřesněn VČELAŘI Kuřim – Včelí bzučení
21. 3. 2019 Vynášení Morény  – v rámci školy
termín bude upřesněn Návštěva místní knihovny
termín bude upřesněn Návštěva ZŠ s nastávajícími školáky
26. 3. 2019 Tvořivé odpoledne pro rodiče – „Jarní tvoření“ od 15,00 hodin v jednotlivých třídách
   
DUBEN 2019  
termín bude upřesněn ZOO domácí stanice Kamenačky 
17. 4. 2019 Den otevřených dveří pro nastávající předškoláky
23. 4. 2019 Divadlo Tetiny – Zpívání o jaru
Termín bude upřesněn Fotografování na tablo a ke dni matek
   
KVĚTEN 2019  
2. 5. 2019 Divadlo Úsměv – „Dárek pro maminku“
13. – 16. 5. 2019 Besídka pro rodiče – „Den matek“ od 15,00 hod – po jednotlivých třídách – termíny budou upřesněny
termín bude upřesněn Vystoupení v Domě seniorů
termín bude upřesněn Koncert ZUŠ Brno, Vranovská 41 – 9.30 hod (jen nejstarší předškoláci)
termín upřesněn Nemocnice zvířátek – 10.00 –C a 11,00 – B (plyšáka s sebou) – MHD
termín upřesněn Návštěva Hasičů
termín upřesněn Návštěva Policie ČR
   
ČERVEN 2019  
  1.6. 2018 MDD – oslava dne dětí v rámci školy
Termín upřesněn Návštěva Hvězdárny (pro starší děti)
Termín upřesněn Dopolední VÝLET – do okolí MŠ – podle jednotlivých tříd
Termín upřesněn Návštěva budoucích školáků v ZŠ
Od 3. 6. 2019 Výstava výtvarných prací dětí na plotě před MŠ –
Termín upřesněn Celodenní výlet celé MŠ – (místo bude upřesněno dle návrhů rodičů)
18. 6. 2019 Rozloučení s předškoláky – Maturita v dopoledních hodinách a pasování předškoláků s táborákem od 15,00 hodin
   

 

V průběhu školního roku budeme s dětmi navštěvovat různé kulturní akce – dle aktuální nabídky. O termínech akcí budete včas informováni.

 

 

Divadlo Radost bude zařazeno dle jejich aktuální nabídky – termín bude včas zveřejněn.
Seznámení se světem chemie – ukázka praktických pokusů se studenty Střední chemické průmyslovky v Brně (termín upřesněn)
Projekt „Máme rádi zvířata“ – ve spolupráci s veterinou (je v jednání)
Muzikoterapie ve spolupráci se spolkem rodičů při mateřské škole – termín bude upřesněn
Akce ve spolupráci s OBRspolkem

 

 

Mateřská škola se i nadále bude zapojovat do:

  • ►sběru inkoustových náplní,
  • ►třídění odpadu,
  • ►soutěže s panem Popelou.

 

 

V Brně dne 1. srpna 2018                                                               ……………………………………………

                                                                                                                          ředitelka školy