Úplata

Dodatek ke směrnici č.j. 22/2018 o  výši úplaty za předškolní vzdělávání
Č.j. 90/2018

ÚPLATA

za předškolní vzdělávání
pro školní rok 2018/2019
(od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019)

 

 

Měsíční úplata za předškolní vzdělávání pro školní rok 2018/2019 je stanovena takto:

 

1) za celodenní předškolní vzdělávání –  500 Kč

 

2) za vzdělávání kratší dobu, než odpovídá příslušnému provozu MŠ (méně, než 6,5 hodiny denně)

a

za vzdělávání podle § 34 odst. 9 školského zákona (dvě děti na jedno místo) 2/3 výše úplaty stanovené pro celodenní provoz, to je:

330,- Kč  měsíčně

 

3) Vzdělávání v mateřské škole pro děti, které do zahájení školního roku (to je do 31. 8.) dosáhnou pátého roku věku a dětí se speciálními vzdělávacími potřebami dle § 16 odst. 9 školského zákona

je bezúplatné

 

V Brně dne 23. 5. 2018

Úplata nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2018 a je platná do 31. 8.  2019.

 

……….………………………….

Mgr. Hana Tesaříková

ředitelka školy